Survey has missing or invalid values

Rekenhulp Medewerkersberekening Generatiebeleid (60+)

Generatiebeleid Ziekenhuizen

Het generatiebeleid vanuit de cao Ziekenhuizen heeft onder meer als doel om duurzame inzetbaarheid van ziekenhuismedewerkers te bevorderen. Onderdeel van het generatiebeleid is de mogelijkheid voor medewerkers vanaf zestig jaar om de arbeidsduur - mits passend binnen de bedrijfsvoering - aan te passen. Hierdoor ontstaat ruimte voor instroom en doorstroom van jonge(re) medewerkers. Dit is tegelijkertijd goed voor de arbeidsmarkt.

Gaat u deelnemen aan de regeling generatiebeleid? Dan gaat u minder werken, maar dan daalt ook uw inkomen. Kunt u niet aan deze regeling deelnemen? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever geen generatiebeleid heeft ingevoerd, omdat u niet voldoet aan de voorwaarden van de regeling, of omdat u uw volledige inkomen niet kunt missen? Dan zijn er nog andere mogelijkheden om eerder minder te gaan werken en zo uw loopbaan af te bouwen, bijvoorbeeld door het opnemen van PLB-uren of door deeltijdpensionering. Informatie over deeltijdpensioen vindt u op de website van Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zoek daar op 'deeltijdpensioen'.

Tip! Opnemen PLB-uren is 'gunstiger' dan deelnemen aan het generatiebeleid. Als u PLB-uren opneemt, bent u tijdens de opgenomen uren vrij en krijgt u vervolgens aan het eind van de maand gewoon uw salaris uitbetaald. U gaat er in inkomen dan niets op achteruit. Bij deelname aan een regeling generatiebeleid gaat u wel minder werken, maar ontvangt u ook minder salaris. Kijk dus goed wat voor u handig is.

Wanneer u minder gaat verdienen, daalt uw pensioenopbouw

Om de pensioenopbouw op het niveau van de ‘oude’ omvang van de arbeidsovereenkomst te kunnen houden en zo een volwaardig pensioen te kunnen opbouwen, is afgesproken dat - als u dit wenselijk acht - de pensioenopbouw op 100% van het oude contract percentage blijft plaatsvinden. Binnen de pensioenregeling mag dit omdat u minder gaat werken of verdienen binnen tien jaar voor uw AOW-leeftijd. U vraagt bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn een offerte aan voor vrijwillige voortzetting. Volgens de cao Ziekenhuizen draagt uw werkgever - als u daarvoor kiest - voor 50% bij in de premie voor de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Voor meer informatie over het voortzetten van de pensioenopbouw kunt u terecht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zoek daar op 'vrijwillige voortzetting berekenen'. Hier kunt u ook een berekening maken van het verschil tussen de 'werkgeversbijdrage vrijwillige voortzetting op 50%', of 'zonder werkgeversbijdrage'. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Aanvulling van uw inkomensachteruitgang?
Wilt u weten of u de inkomensdaling per maand kunt aanvullen met een vervroegde uitkering uit uw ouderdomspensioen? U kunt hiervoor een proefberekening maken op de website van Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zoek daar op 'deeltijdpensioen'. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.